Polacy na szlaku - czy wiedzą, jak być po stronie natury

Czy Polacy lubią piesze wędrówki? Czy wiedzą, jakie funkcje pełni szlak turystyczny? Czy znają zasady poruszania się po nich? Gdzie planują spędzić wakacyjny wypoczynek?Na te i wiele innych pytań odpowiada raport sporządzony w ramach VI edycji programu „Po stronie natury”. Z przeprowadzonego badania wynika, że na tle innych województw to mieszkańcy ze Świętokrzyskiego najczęściej korzystają ze szlaków turystycznych z przyjaciółmi i znajomymi – tak deklaruje aż 54% spacerowiczów z tego regionu.

Góry i lasy
Celem badania, przeprowadzonego przez organizatora programu „Po stronie natury” firmę Żywiec Zdrój S.A. wraz z partnerami: Fundacją Nasza Ziemia, Lasami Państwowymi oraz partnerem wspierającym: Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym we współpracy z domem badawczym GFK Polonia, była analiza zachowań, postaw i wiedzy ekologicznej Polaków związanych z pieszymi wędrówkami po szlakach turystycznych. Z sondażu wyłania się obraz Polaka-wędrowca, który chętnie bywa na górskich szlakach, a wycieczkę do lasu przedkłada nad inne atrakcje . Prawie trzy czwarte uczestników badania (73%) uważa, że wycieczki szlakami turystycznymi gwarantują odwiedzenie ciekawych przyrodniczo miejsc. Niemal połowa respondentów (44%) była w lesie lub w górach w ciągu ostatniego miesiąca. Co trzeci badany deklaruje odbywanie takich wycieczek co najmniej raz na trzy miesiące.

Od 6 lat wspólnie z partnerami programu „Po stronie natury” edukujemy Polaków, jak dbać o środowisko naturalne. Przeprowadzając badanie chcieliśmy sprawdzić, czy Polacy potrafią odpowiedzialne korzystać z uroków natury, głównie podczas pieszych wycieczek po szlakach turystycznych. Cieszy nas fakt, że tak wiele osób wybiera właśnie ten rodzaj wypoczynku. Tym bardziej, że duża część badanych preferuje bliskie naszemu sercu trasy górskie. Program „Po stronie natury” swoje korzenie i tradycję ma w Beskidzie Żywieckim. Jesteśmy dumni z tego miejsca, dlatego zapraszamy Polaków do odwiedzenie Beskidów, by podczas wycieczek górskimi ścieżkami poznali piękno przyrody i mogli uczyć się, jak dbać o środowisko naturalne - mówi Monika Piekarska, Żywiec Zdrój S.A.

Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego znają funkcje szlaków turystycznych?
Z przeprowadzonego badania wynika, że większość mieszkańców województwa świętokrzyskiego potrafi prawidłowo wskazać role, jakie pełnią szlaki. Ponad trzy czwarte badanych (69%) dostrzega, że szlaki turystyczne umożliwiają bezpieczne i odpowiedzialne obcowanie z naturą. Prawie trzy czwarte poprawnie przypisuje szlakom funkcję katalizującą ruch turystyczny i ułatwianie świadomego poznania przyrody. 58% osób zauważa natomiast, że szlaki pomagają chronić środowisko naturalne. 87% mieszkańców tego regionu, którzy wzięli udział w badaniu, jest świadomych, że w ich województwie znajdują się szlaki turystyczne. Pozostali nie wiedzą o trasach turystycznych (10%) lub uważają, że ich w ogóle nie ma (3%). Ponadto 59% badanych potrafi wymienić co najmniej jeden szlak.

Z badania wynika, że przedstawiciele województwa świętokrzyskiego lubią leśne i górskie wędrówki
i chętnie korzystają ze szlaków turystycznych. W ciągu ostatnich 3 miesięcy dwie trzecie respondentów (66%) wędrowało po lasach, a w ciągu 6 miesięcy trochę ponad jedna trzecia (34%) wędrowała po górach. Ponad połowa (53%) planuje skorzystać ze szlaków turystycznych w czasie tegorocznych wakacji. Ponad dwie trzecie (69%) badanych osób, ceniąc sobie poczucie bezpieczeństwa, woli wędrować specjalnie wyznaczonymi trasami niż nieznanymi ścieżkami, a aż 80% twierdzi, że wędrowanie szlakiem turystycznym gwarantuje zobaczenie ciekawych, atrakcyjnych przyrodniczo miejsc.

Czy potrafią odpowiednio przygotować się do pieszej wędrówki?
Jak wynika z badania Polacy z województwa świętokrzyskiego potrafią odpowiednio przygotować się do takich wypraw – aż 80% wie, że należy spodziewać się nagłych zmian pogody, a również 80% deklaruje, że dokładnie planuje wędrówki i przed wyruszeniem zaopatruje się w mapę. Ponadto trzy czwarte wszystkich ankietowanych Polaków zdaje sobie sprawę, że szlak turystyczny jest wyposażony w oznaczenia umożliwiające jego przejście osobom o różnym stopniu doświadczenia i umiejętności. Jednak aż 69% ankietowanych z regionu świętokrzyskiego żywi błędne przekonanie, że kolory wyznaczonych tras oznaczają ich trudność.

Jak mówi Jerzy Kapłon, z Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK: Odwiedzając górskie szlaki, widzimy coraz więcej amatorów tego typu wypoczynku. Niestety osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pieszymi wędrówkami uważają, że oznaczenia szlaków wskazują na poziom trudność danej trasy. Nic bardziej mylnego. W polskich lasach i górach jest pięć kolorów szlaków turystycznych: niebieski wskazuje na długie, dalekosiężne szlaki, czerwony odnosi się do głównych, najbardziej charakterystycznych tras, czarny informuje o krótkim szlaku lub końcowym podejściu, zielony prowadzi do ciekawych turystycznie miejsc, kolor żółty łączy ze sobą inne szlaki, a czasem jest szlakiem dojściowy, czyli prowadzi do konkretnego celu w pobliżu innego szlaku.

Czy Polacy zawsze są po stronie natury?
Zachowanie człowieka bezpośrednio wpływa na stan przyrody, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Polacy nie zawsze wiedzą, jakie zachowania na szlaku i w lesie są właściwe. Zdecydowana większość potępia karmienie i niepokojenie dzikich zwierząt, spuszczanie psów ze smyczy, czy wyrzucanie resztek jedzenia. Wśród ankietowanych istnieje jednak niepewność odnośnie dozwolonych form korzystania z lasu. Nadal wiele osób ma wątpliwości, czy w lesie każda trasa jest odpowiednia do wędrówki z psem, jazdy rowerem lub wycieczki konnej. Ponadto około połowa badanych nie jest świadoma, że nie należy rozpalać ogniska w odległości mniejszej niż 100 m od lasu, czy też piknikować, a przede wszystkim hałasować na terenie parków narodowych. Szczególnie świadomi podstawowych zasad obowiązujących na szlakach turystycznych i w lasach są ankietowani w wieku między 45 a 55 rokiem życia. Najmłodsza grupa (25-34 lata) przejawia o wiele większą wyrozumiałość w kwestii nie przestrzegania reguł obowiązujących podczas pieszych wędrówek.

Bardzo budujące jest, że aż 90% ankietowanych Polaków uważa, że lasy to nasze dobro narodowe i obowiązkiem każdego odwiedzającego las jest dbanie o ochronę przyrody. Czuwanie nad zachowaniem różnorodności biologicznej lasów i chronienie ich przed wieloma zagrożeniami należy głównie do leśników. W ten sposób troszczymy się nie tylko o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr. Jednak, aby nasza praca nie została zaprzepaszczona, każdy powinien dbać o otaczającą nas przyrodę.Przestrzegając kilku kluczowych zasad podczas pieszych wędrówek, przyczynimy się do zachowania piękna natury na wiele długich lat – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Wspólnymi siłami zdziałamy więcej
Organizatorzy programu „Po stronie natury” zachęcają wszystkich Polaków do spędzania wolnego czasu na łonie natury. W ramach bieżącej edycji programu odnawianych jest ponad 300 kilometrów szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i Małym. Szlaki pełnią ważną rolę ekologiczną, ułatwiają świadome poznanie i uczenie się przyrody, a przede wszystkim pozwalają na odpowiedzialne obcowanie z naturą. Polacy są entuzjastycznie nastawieni do akcji ekologicznych, mających na celu ochronę otaczającej nas przyrody.

Doceniamy zaangażowanie Polaków w działania na rzecz ochrony przyrody i cieszy nas fakt, że dwie trzecie (69%) ankietowanych deklaruje, że wprowadza w swoje życie nawyki proekologiczne. Wychodząc na szlak, powinniśmy pamiętać, aby być świadomymi i uważnymi turystami. Każdy z nas ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ale wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej. Podejmując odpowiedzialne wybory, dbamy o przyrodę i zachowanie jej walorów zarówno dla siebie samych, jak i dla przyszłych pokoleń
– mówi Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej o akcji na www.postronienatury.pl

Po stronie natury


Data publikacji: 07-08-2014 o godz. 19:09:28, Temat: Turystyka i Podróże

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,polacy_na_szlaku_czy_wiedzą_jak_być_po_stronie_natury,13799,html