Kielce v.0.8

Świętokrzyskie
20 lat Sztafety Pokoleń

 drukuj stron�
Świętokrzyskie Wykus,AK,Cywilizacja
Wys�ano dnia 25-05-2016 o godz. 12:00:04 przez rafa 9218

W tym roku mija okrągła rocznica pamiętnego porozumienia między Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt” a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.25 maja 1996 r. w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku odbyła się uroczystość́, w trakcie której nastąpił akt przekazania tradycji walk o Niepodległość́ Rzeczypospolitej niesionej przez Zgrupowania Partyzanckie Armii Krajowej „Ponury” i I batalion 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej „Nurta” Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej. Uroczystość́ była dwukrotnie przekładana ze względu na chorobę̨ przewodniczącego Środowiska „Ponury-Nurt” ppor. c.w. Zdzisława Rachtana „Halnego”. Ostatecznie inicjator tego przedsięwzięcia porozumienie podpisał dzień́ wcześniej w szpitalu.

Uroczystość́ miała charakter zamknięty i wzięli w niej udział tylko żołnierze AK, instruktorzy i instruktorki, przedstawiciele Koła Przyjaciół Harcerstwa Środowiska Świętokrzyskiego ZHR oraz nieliczni zaproszeni goście. Mszę świętą w kościele oo. Cystersów, koncelebrowali kapelani AK i ZHR. Po mszy świętej w kapitularzu klasztornym, miejscu w którym od XII w. odbywają̨ się̨ najbardziej znaczące dla regionu spotkania, nastąpiło podpisanie aktu porozumienia. Tradycję oddziałów w imieniu żołnierzy AK przekazała Wiceprzewodnicząca Środowiska „Ponury”–„Nurt” Anna Lubowicka „Hanka”. Anna Lubowickato przedwojenna harcmistrzyni, komendantka wyprawy Warszawskiej Chorągwi Harcerek na Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale w 1935 r. W tym miejscu dodać́ należy, że Zdzisław Rachtan „Halny”, harcerz ze Starachowic również̇ był uczestnikiem tego zlotu. Ze strony ZHR podpisy złożyli Przewodniczący ZHR hm. Feliks Borodzik i Przewodniczący Obwodu Świętokrzyskiego ZHR phm. Dariusz Lenard. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przejechali na Wykus, gdzie w miejscu biwakowania Zgrupowań́ Partyzanckich AK „Ponury” zapłonęło ognisko.

Na mocy porozumienia podpisanego w 1996 r. ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań́ Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt” Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej stał się kontynuatorem tradycji i działań́ prowadzonych przez weteranów z oddziałów „Ponurego” i „Nurta”.Jednoczenie ZHR zobowiązał się do stałego przenoszenia tradycji narodowej w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
W tym roku uroczystości Wykusowe organizowane są w terminie 17-19.06.2016 (najbliższa data rocznicy śmierci płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” – 16 czerwca).

Jednym z głównych wydarzeń uroczystości będzie odsłonięcie rzeźby „Ławeczka Halnego” autorstwa Pana Profesora Karola Badyny. Żołnierza Armii Krajowej wielkiego orędownika harcerstwa. Przyjaciela wielu naszych instruktorów.
Poniżej link do sylwetki ppor. c.w. Zdzisława Rachtana ps. „Halny”.
http://skarzysko.zhr.pl/harcerze/zhr/postacie-bliskie-srodowisku/zdzislaw-rachtan-halny/
Zapraszamy w imieniu naszego środowiska na uroczystości oraz Zlot Bratnich Drużyn, który będzie organizowany równolegle do uroczystości.
Czuwaj !!!


Przewodniczący Zarządu Obwodu phm. Dariusz Lenard HR


Komentarze

Error connecting to mysql